Poszukiwanie majątku

 

W toku prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego w przypadku uchybienia przez dłużnika obowiązkowi ujawnienia majątku wierzyciel może zgodnie z art. 801 k.p.c. zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.


W trakcie realizacji takiego zlecenia komornik wykonuje szeregu czynności zmierzających do ustalenia majątku dłużnika. Wierzyciel w toku postępowania egzekucyjnego zostanie szczegółowo poinformowany o ofercie poszukiwania majątku.